Linguaxe audiovisual 1: o guión

Como estivemos vendo na aula, os guións de audiovisual non se escriben coma un doc calquera, senón que siguen un formato específico de letra e maquetación (courier new 12, párrafo centrado). Para esto poden utilizarse ferramentas específicas de edición, como o software gratuito Celtx, que ademais nos deixan escribir tamén o guión técnico, o storyboard, a biblia de personaxes… e permite relacionalo todo a modo de base de datos.

Un guión literario tén sempre unha estrutura similar: engloba o conxunto das secuencias do filme, todas encabezadas por unha liña na que se indica a localización da acción e se precisa se esta é exterior ou interior e se é noite ou día. De seguido, se fora oportuno, inclúese unha breve descrición da escena. Finalmente aparecen os diálogos entre os personaxes, con indicacións sobre a actitude ou emocións que afectan a cada un deles e por tanto condicionan a secuencia.

A continuación podes ver o extracto dun guión, (Pedro e o Capitán, de Pablo Iglesias), eemplo de como adaptar unha obra de teatro (Mario Benedetti) a guión cinematográfico (Gonzalo Iglesias).

 

 

Storyboards para as curtas de Info

Andamos probando a ferramenta GoAnimate para crear “storyboards” animados sobre as historias que en breve gravaremos en Informática. Aquí vos queda unha brincadeira sobre a importancia da Tecnoloxía que fixo Anxo de 4ºA:

GoAnimate.es: Exposici%C3%B3n+sobre+a+tecnoloxia. by Anxorianxo

Like it? Create your own at GoAnimate.es. It’s free and fun!

As TIC e os medios de comunicación

Estes días en Informática imos ver o 1º e 2º capítulo da serie Black Mirror, unha serie británica creada por Charles Brooker que fai un interesante estudo da sociedade actual e da importancia que cobran nela as redes sociais como Twitter.

No primeiro capítulo (“O himno nacional”) faise unha “declaración” sobre a evolución da arte contemporánea e barállanse termos como proxy, trending topic, timeline, censura en prensa… No segundo (“Quince millóns de méritos”) valórase o alcance dos reality shows e bosquéxase un estudo sobre a estratificación da sociedade hoxe. O terceiro (“A túa historia completa”), que veremos en Tecno, trata das TIC e a ética: que sería da nosa vida se ficase gravado todo o que nos pasa?

Cada alumno elaborará un comentario de texto sobre os capítulos nos seus blogs de informática.