Contidos, fichas e cualificacións

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

FICHAS

CUALIFICACIÓNS

Lembrade que:

– En cada apartado, de acordo co especificado na Programación do Departamento de Tecnoloxía, é preciso obter un mímino de 3.5 puntos para facer media.

– As medias finais de cada avaliación elabóranse con criterios puramente aritméticos. Pode darse o caso de ter unha media de aprobado (>5) sen alacanzar o mínimo nun dos apartados, o cal invalida a nota media, que pasa automaticamente a ser un 4.

– Estas notas son susceptibles a cambios nas sesións de Avaliación.

3 reflexións sobre “Contidos, fichas e cualificacións

  1. profe xa mirei as notas da electricidade, ´é a verdade non me esperaba ter un oito, pensei q iba ter menos!xd

  2. non ai qeen se remexaa entree as dataas e os numeros raros da tabla de arriba das notaas da 3ª ava. !

Os comentarios están pechados.