As pioneiras do Processing!!

Dúas das nosas alumnas de tecnoloxía, Marina Ramallo Blanco e Emma Blanco Caamaño, que xa traballaran con Arduino o segundo trimestre (sendo unha delas unha das persoas encargadas do marabilloso polvo do StarGal e a outra da instalación do tren de “Ilustrísima”) conseguiron facer algo que non se fixera antes neste instituto:

Coordinar os programas de Arduino e Processing para conseguir que cun sensor de ultrasonidos un cadro proxectado na pantalla cambiase de cor segundo a distancia.

Como vedes nesta imaxe, temos a placa de Arduino, a protoboard e o sensor de ultrasonidos conectados (as dúas entradas dixitais PWM), sendo a alimentación a da propia placa (5V).

No Arduino facemos que mediante un programa cada dez milisegundos o sensor mida a distancia que ten respecto a calquera obxecto que teña diante. Este contén unhas variables que á súa vez están conectadas co Processing. Con este programa creamos un cadrado que cambie de cor, estando este cambio determinado pola distancia. Cando esta sexa menor que 15cm o cadro que vemos na pantalla cambia a cor violeta, e cando é maior, a cor verde.

Aquí deixamosvos a demostración.